cesní doložka

Dodavatel = vystavovatel faktury vystupuje v procesu spot faktoringu jako tzv. postupitel (cedent), který může svou pohledávku (či soubor pohledávek) vůči dlužníkovi postoupit nám, Money Store s.r.o., jako tzv. postupníkovi (cesionáři), a naše společnost se tak stane novým věřitelem plátce faktury. Dodavatel jako postupitel ručí nejen za existenci pohledávky, ale i za její dobytnost k danému okamžiku. Tato transakce (Cese) – bude v případě služby proplat.to provedena na základě úspěšné aukce –  vzniká automaticky smlouva mezi dodavatelem a Money Store s.r.o. Také souhlas dlužníka se nevyžaduje, ale je třeba mu tuto změnu oznámit.

Pro akceptaci podkladů a úspěšné financování Vaší faktury je nezbytné:

  • Na vaší faktuře musí být uvedena faktoringová/cesní doložka:

Verze faktura v Kč:

Dodavatel neodvolatelně oznamuje odběrateli, že pohledávku včetně příslušenství, vyplývající z této faktury postoupil obchodní společnosti Money store, s.r.o., IČO:27380050; Korunní 810/104, Vinohrady (Praha 10), 10100 Praha. Platbu je proto nutné poukázat výhradně na účet Money store, s.r.o. číslo účtu 2201671627/2010 vedeného u FIO Banka, a.s. Dluh odběratele vyplývající z této faktury zaniká pouze jeho splněním společnosti Money store, s.r.o.

Verze faktura v EUR:

Dodavatel neodvolatelně oznamuje odběrateli, že pohledávku včetně příslušenství, vyplývající z této faktury postoupil obchodní společnosti Money store, s.r.o., IČO:27380050; Korunní 810/104, Vinohrady (Praha 10), 10100 Praha. Platbu je proto nutné poukázat výhradně na účet Money store, s.r.o. číslo účtu CZ0820100000002101923209 vedeného u FIO Banka, a.s. Dluh odběratele vyplývající z této faktury zaniká pouze jeho splněním společnosti Money store, s.r.o.

  • Faktura musí obsahovat výhradně bankovní účet Money Store s.r.o.:

Faktura v Kč: 2201671627/2010

Faktura v EUR: IBAN účet – CZ0820100000002101923209

  • Fakturu vždy zadávejte do systému aukcí proplat.to až po jejím doručení odběrateli. Po zadání faktury do aukce zasíláme odběrateli požadavek, aby nám potvrdil její převzetí. V případě, že odběratel nemá fakturu k dispozici, nemůže ji potvrdit a aukce nebude spuštěna.