centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí je vedena Exekutorskou komorou ČR. Jedná se o veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován za účelem zápisu údajů uvedených ve vyrozumění o zahájení exekuce a za účelem zapsání a spravování údajů z pravomocných usnesení o nařízení exekuce. Výpis z centrální evidence exekucí je možné získat pomocí internetových stránek www.ceecr.cz, osobně v sídle Exekutorské komory ČR v Praze nebo v Brně, popřípadě na pobočce České pošty s Czech Pointem. Výpis z centrální evidence exekucí je možné provést za poplatek. Obsahem zápisů vedených v centrální evidenci exekucí jsou údaje o exekucích podléhající pouze exekučnímu řádu. V případě, že by rozhodnutí nepodléhalo exekučnímu řádu, nebude do centrální evidence zaneseno (např. exekuce ze strany Finanční správy).

Změna údajů zapsaných do evidence se provádí na základě rozhodnutí exekutora, a to tak, aby odpovídala stavu řízení, které exekutor vede nebo vedl.