Cashflow

Je příjem nebo výdej peněžních prostředků. Za určité období představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.