Call option

Právo koupit, přijmout akcii – opce je cenný papír, který vyjadřuje právo jejího držitele k určitému datu uskutečnit nebo neuskutečnit obchod. V případě call opce tedy právo koupit či přijmout akcii. Opačná strana má povinnost uskutečnit obchod, jestliže si to bude druhá strana přát. Tato forma umožňuje řešit podmíněný nákup dle vůle nebo podmínek nabyvatele.