Bondster

Platforma umožňuje investovat do množství investic (P2P půjček), které jsou z velké části zajištěny nemovitostí nebo jiným movitým majetkem. V případě nesplácení ze strany dlužníka dochází k prodeji zastaveného majetku. Ze získaných prostředků jsou pak uspokojeny pohledávky investorů.