BKP – bezpečnostní kód poplatníka

BKP je pojem spojený s EET. Z BKP úřady zjistí vazbu mezi poplatníkem a jím vydávanou účtenkou. BKP je otisk neboli tzv. message digest (hash) kódu PKP. Délka: délka binárních dat 20 bajtů, tedy 40 hexadecimálních číslic. Pro lepší čitelnost jsou hexadecimální číslice BKP odděleny pomlčkou (znak „-“ s dekadickým kódem 45 v ASCII znakové sadě) po osmi číslicích. Celková délka textové reprezentace BKP je 44 znaků.