bezregresní factoring

Jedná se o faktoring, kdy faktor , na kterého byla při faktoringu postoupena pohledávka tuto nemůže vrátit dodavateli a tudíž nese sám riziko neuhrazení takovéto faktury. Toto riziko však může řešit pojištěním pohledávky. Tento druh faktoringu je obvykle kvůli pojištění dražší než klasický faktoring a faktoringové společnosti obvykle vyžadují podepsání kontraktu na delší období.