bezhotovostní platební styk

Platební operace realizované převodem peněžních prostředků mezi bankovními účty zúčastněných subjektů. V rámci transakce není potřeba hotovost.