Benchmark

Báze, vůči které se sleduje výnosnost akcií či ostatních aktiv. Zpravidla se jedná o index.