B2C – Business to Consumer

B2C – Business to Consumer je označení vztahu, kdy na jedné straně je podnikatel a na druhé straně je spotřebitel. Označení se používá pro specifikaci typu obchodního vztahu mezi stranou nabídky a stranou poptávky. Dále existují označení B2B, B2G a podobně.