anglická aukce

je nejběžnějším formátem aukce, jaký známe. Probíhá tak, že je stanovena vyvolávací cena, kterou zájemci – dražitelé – přehazují. Nejvyšší nabídka vítězí a vydražitel se stává novým vlastníkem předmětu dražby. V nedobrovolných dražbách je vyvolávací cena stanovena poměrem z obvyklé ceny odhadnuté znalcem. Například cena domu stanovená znalcem je 2,5 milionu, pak vyvolávací cena je 1,6 milionu. Podle zájmu dražitelů může vydražená cena dosáhnout například 3,0 miliony.