amortizace

Amortizace u dlouhodobého majetku vyjadřuje přechod hodnoty majetku do spotřeby ve formě odpisů. Vyjadřuje tedy opotřebení. Amortizace u dluhu vyjadřuje splácení dluhu v předem stanovených pevných částkách.