alternativni investice

Jedná se o investice do uměleckých předmětů, starožitností, známek, mincí a jiných podobných předmětů. Úspěšné investování do nich je nepoměrně složitější než do cenných papírů a vyžaduje odborné znalosti. V průměru nevynášejí více než cenné papíry, najdou se ale výjimky. V poslední době vznikají fondy kvalifikovaných investorů, které investují například do vetaránů či jiných starožitností.