akvizice

Představuje přátelské či nepřátelské převzetí fungující společnosti nebo její části.