akreditiv

Akreditiv = pověřovat. Akreditiv je závazek banky na základě žádosti klienta poskytnout oprávněné osobně určité plnění. Finanční částka složená v bance a rezervovaná na úhradu určitého zboží v dohodnutý čas. Existuje dokumentární akreditiv (L/C – letter of credit) = platební instrument – příkaz bance, aby po splnění určitých podmínek (například předložení dokladů o předání věci) vyplatila určenému příjemci ve stanovené lhůtě určenou pěněžní částku. A neodvolatelný akreditiv = typ dokumentárního akreditivu, který nemůže být změněn nebo zrušen bez souhlasu všech zúčastněných stran. Tímto způsobem si může například výrobce zabezpečit proplacení po splnění dodávky.