Factoring nebo Faktoring – co je správně?

Factoring je odborný ekonomický termín převzatý z anglického originálu.

DEFINICE POJMU FACTORING

Termín factoring znamená způsob provozního financování, kdy jeden subjekt přebírá odpovědnost za splacení pohledávek jiné firmy. Přesná definice factoringu říká, že je to jedna z forem krátkodobého financování pohledávek, založená na odkupu pohledávek z obchodního styku před dobou jejich splatnosti.

Jak funguje factoring/ faktoring? Faktoringová společnost, tak zvaný „faktor“, financuje pohledávky vznikající z dodávek zboží nebo služeb, zpravidla bez jakéhokoliv dalšího jištění, a to na základě posouzení kvality obchodního vztahu a bonity odběratele, popř. dodavatele.

FACTORING S „C“ JE ČASTĚJŠÍ

V posledních letech tento ekonomický pojem v českém jazyce zdomácněl, a tak se můžeme setkat také s méně frekventovaným psaním slova s písmenem „k“ (faktoring) místo „c“.

Dříve byla tato verze odborného termínu nepřípustná, dnes již Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR tento způsob jeho psaní připouští. Stále však platí, že odborná veřejnost používá originální znění factoring (s výslovností „fektoring“ či „faktoring“) a verze faktoring je používána spíše laickou veřejností.

PROPLAT.TO SPOT FACTORING

PROPLAT.TO provozuje tzv. spot factoring, moderní způsob financování pohledávek, který se objevil s nástupem nových technologií. Na rozdíl od tradičního factoringu je spot factoring zbavený jakýchkoliv omezení a dlouhodobých závazků.