Uživateli se nedaří přihlásit?

V rámci trvalého vývoje aplikace a doplňkových funkcí dochází pravidelně k aktualizaci aplikace. Platforma www.proplat.to nabízí uživatelům finanční transakce, proto zajištění pokynů investora nebo dodavatele věnujeme zvýšenou pozornost. WEB server je chráněn proti nejrůznějším útokům z Internetu. Proto se může stát, že některé části, které využívají pro svoji práci dočasné úložiště dat mohou být vzájemně ve verzích „nekompatibilní“. Důsledkem této nekompatibility nikdy nebude realizace neověřené transakce. Může ale dojít k tomu, že uživatel bude nestandardně z aplikace odhlášen a to i opakovaně. V takovém případě doporučujeme:

  • vynutit aktualizaci Cache – např. Ctrl + F5 (Firefox), nebo Shift + F5 (Chrome), atd.
  • promazat mezipaměť, případně i Cookies prohlížeče
  • ověřit funkci aplikace použitím jiného prohlížeče

Pokud se vám přesto nedaří aplikaci zprovoznit, obraťte se na nás s využitím Chatu nebo telefonicky a společně problém vyřešíme.