Používá Proplat.to potvrzovací kód?

Ano, každou klientskou transakci ověřujete potvrzovacím SMS kódem, který se zasílá na Váš registrovaný kontaktní mobilní telefon.