Podmínky registrace Dodavatele.

V rámci registrace dodavatele budete potřebovat doklady odpovědné osoby a splnit základní požadavky:

  • Subjekt s dobou od registrace déle jak 24 měsíců
  • Společnost není v insolvenci, exekuci a podobné formy omezení činnosti
  • Osobní doklady jednatele nebo vlastníka společnosti/OSVČ ( online uzavření smlouvy)
  • Výpis z bankovního účtu ze kterého je patrný vlastník účtu, nebo potvrzení o vlastnictví účtu.
  • Bankovní účet evidovaný na společnost/OSVČ využívaný pro podnikatelskou činnost. V případě, že subjekt je evidovaným plátcem DPH, pak musí být tento bankovní účet registrován v Registru pro platbu DPH.