Mám informovat svého odběratele?

Ano. Odběratel je samozřejmě důležitým partnerem pro realizaci faktoringové transakce. Odběratel bude hradit původní fakturu, pouze na jiný, náš účet na základě smlouvy o postoupení pohledávky (faktoringová smlouva). Jedná se pouze o finanční převod, všechny ostatní závislosti (DPH a pod.) zůstávají platné z původní faktury. Pro ty společnosti, které se s pojmem faktoring setkávají poprvé, připravujeme detailnější popis. Součástí smlouvy je vzor dopisu, který dodavatel zasílá svému obchodnímu partnerovi, jeho editovatelná verze je ZDE.