Kdy je vhodné nahrát fakturu do PROPLAT.TO?

Každá faktura a její obsah se v rámci přípravy aukce ověřuje u Vašeho partnera, odběratele. Je tedy nezbytné, aby odběratel o vystavené faktuře věděl, aby obsah faktury a dodávka byla plátcem odsouhlasena. Občas se nám stává, že ve snaze urychlit finanční plnění je do našeho systému nahrána faktura, která je teprve ”na cestě”. Například tak, že dodací list potvrzuje skladník na místě, kdežto fakturu eviduje až účetní na centrále společnosti o den později až ji skladník donese na centrálu. Taková aukce je v rámci ověřování zrušena, protože nám účetní nepotvrdí nejen částku, ale ani existenci přijaté faktury. V případě, že plátcem je firma, kde dochází k rozdělení pravomocí, doporučujeme si ověřit termín, kdy se faktura dostane k účetnímu a fakturu zadat do služby PROPLAT.TO bezprostředně poté.