Kde najdu údaje pro převod na účet investora?

Údaje jsou uvedeny ve Vaší smlouvě. Klientský bankovní účet je vedený u

Fio Banka, a.s.; Millennium Plaza, V Celnici 10; 117 21 Praha 1

Číslo účtu 2201671627 / 2010

variabilní symbol: ID investora/uživatele

Pozn: V rámci platné smluvní dokumentace je nezbytné zasílat finanční prostředky výhradně z účtu registrovaného v profilu uživatele, v rámci online podpisu smluvní dokumentace pak minimálně 1,-Kč. V případě, kdy nebude možné zasílací účet ztotožnit s profilem investora, budou finanční prostředky zaslány zpět na odesílací účet.