Jaký úrok zajistí úspěšné profinancování faktury?

proplat.to prezentuje na hlavní stránce aktuální průměrnou úrokovou sazbu jak z pohledu dodavatele (%), tak i z pohledu investora (% p.a.). Tyto dva údaje spolu úzce souvisí, ale vycházejí z rozdílné logiky dodavatele=příjemce financování a investora.

 

Dodavatel = Průměrný úrok financování v %

Úrok, tedy náklady financování jsou tvořeny společně několika investory a jejich hotovostí, kterou mají k dispozici. Průměrný úrok = dlouhodobý průměr nákladů spojených s financováním vaší faktury v % vyjadřuje skutečné náklady, které uhradíte jako dodavatel za profinancování své faktury, na základě posledních profinancovaných aukcí a to jak z pohledu jejich výše, tak i délky splatnosti. Modelový příklad výpočtu je k dispozici ZDE.

Při zadávání aukce a maximálního úroku v aukci je nezbytné nastavit úrok tak, aby byl při zahájení zajímavý pro investory. Nastavený úrok je přitom p.a. = roční, při splatnosti faktury 30 dní budou tedy skutečné náklady 1/12 této hodnoty a budou se dle vývoje aukce snižovat podle zájmu investorů.

Zvláště při zahájení spolupráce je vhodné, aby nový dodavatel nastavil úrokovou sazbu na prvních aukcích o několik procentních bodů výše než prezentuje proplat.to za předchozí období Průměrný úrok investice (vycházející z různých faktur i kategorií odběratele) a zajistil si atraktivní soutěž investorů.