Jaká je výše minimální investice do faktury?

  • Výše investice v rámci jedné aukce je 1.000 Kč a více. Je tedy možné nabídnout jakoukoliv částku nad 1.000 Kč, která bude  nižší, nebo rovna celkové požadované částce v aukci.
  • Pokud do pokrytí 100% částky v aukci zbývá hodnota nižší než 1.000 Kč, je i tak nezbytné nabídnout 1.000 Kč.
  • Pokud chcete investovat celou částku do aukce, jejíž výše není násobkem 1.000 Kč, musíte zadat přesnou výši.