Jak proplat.to komunikuje průběh aukce?

Služba proplat.to postupně zpracovává došlé nabídky financování v ONLINE režimu. Každá zafixovaná změna poměrů financování u aukce je zúčastněným investorům oznamována emailem podle jejich nastavení v PROFILU. Po otevření nové aukce, která splní podmínky investičního automatu tedy proplat.to zašle informaci o úspěšné/neúspěšné investici. Následně, po každém příhozu konkurenčního investora až do ukončení aukce. Investor má možnost si upravit mailovou komunikaci změnou nastavení ve svém profilu v kombinaci s nastavením investičního automatu a investorským profilem.

Další možností je samozřejmě ponechání veškeré emailové komunikace plně funkční a její následné třídění například výběrem odesilatele a přesunem příchozích mailů do samostatného mailového adresáře.