Faktura je proplacena!

Vašemu odběrateli Proplat.to oznámí postoupení pohledávky vyplývající z proplacené faktury. Jakmile odběratel uhradí fakturu, Proplat.to vám pošle na účet doplatek faktury snížený o úrok za dobu od proplacení faktury do jejího uhrazení.