Existuje možnost protizápočtu faktury?

Po úspěšné realizaci aukce je Money Store s.r.o. již faktorem, vlastníkem pohledávky. Do faktur musí dodavatelé povinně dávat tzv. cesní doložku, kterou se vlastnictví pohledávky převádí „na jisto“ na nás. Odběratelé, plátci faktury tedy nemohou realizovat zápočty jejich případné nové pohledávky za původním dodavatelem proti plnění za Money Store s.r.o.