Daň z příjmu u investorů proplat.to, část II.

V předchozí části jsme Vás seznámili se základní daňovou problematikou z pohledu investora na www.proplat.to. V tuto chvíli snad jen připomeneme, že se jedná o tzv. „ostatní příjmy“ podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb. Sazba daně ze základu sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %. Celý text článku naleznete ZDE.

Samotný právní a finanční rámec vychází z uzavřené Komisionářské smlouvy, kterou má investor k dispozici na svém profilu. Pro výše uvedené účely má investor na www.proplat.to v záložce „Můj účet“ k dispozici komplexní reportingový nástroj, který mimo jiné umožňuje přípravu podkladů pro výpočet daňové povinnosti. K výsledku se dostanete následujícím postupem:

Přihlašte se ke svému účtu Investora a do záložky Můj účet:

1. Ve spodní části výpisu máte k dispozici filtr obratů. Zvolte si volbu „OTEVŘÍT FILTR“

2. Zvolte období od 1.1.XX do 31.12.XX daného kalendářního roku, směr „Příchozí“

3. Potvrďte období tlačítkem „POUŽÍT VÝBĚR“, dojde k vygenerování sestavy obratů dle zvoleného období

4. Tlačítkem „EXCEL“ si stáhnete Excelový soubor zobrazovaných obratů ve formátu XLSX

5. Vašim tabulkovým programem si otevřete tento soubor (obraty.xlsx)

6. U zobrazené tabulky proveďte filtrování dat zapnutím funkce „Filtr“

7. V prvním řádku sloupce C- „Popis“ vyberte filtr pouze na hodnotu „Výplata úroku“

 8. Výsledná tabulka nyní obsahuje všechny úroky připsané na Váš účet investora za zvolené období

9. Celkovou částku úrokových příjmů na proplat.to získáte nyní součtem hodnot ze sloupce „Částka“.

Výše uvedený postup reprezentuje zpracování v programu Microsoft EXCEL, v jiných programech bude tento postup velmi podobný.  Úroky jsou součástí příjmu investora okamžikem připsání na jeho účet dle Komisionářské smlouvy. Následné zpracování Vaší daňové povinnosti pak vyplývá nejen z takto získaného celkového příjmu, ale i z Vašich ostatních daňových povinností (fyzické osoby, právnické osoby, kombinace s ostatními investičními nástroji u třetích stran, atd.) a přesahuje rámec tohoto článku.