Další hranice pokořena – denní běžící aukce za 1.515.349,- Kč

Naši dodavatelé i odběratelé se činí!

Naši partneři stále častěji využívají externího financování a zrychlení přástupu k hotovosti. Nemusí tak nezbytně vyžadovat u svých odběratelů krátkou splatnost faktur. Současně jsme aktualizovali náš interní proces hodnocení odběratelů tak, abychom rychleji reagovali na poptávku financování a naopak umožnili investorům s volným kapitálem podpořit podniky a podnikatele za zajímavých úrokových podmínek.

A všímají si toho podniky i investoři.

Jsme rádi, že Vás můžeme informovat o tom, že jsme dnešním dnem překročili hodnotu průběžné

denní nabídky aukcí ve výši

1.500.000 Kč

Děkujeme za spolupráci !