Časté dotazy

Zajímá Vás jak zadat Vaši fakturu? Nebo jak dlouho trvá převod finančních prostředků? Pokud zde nenajdete odpověď na Vaši otázku, neváhejte se na nás obrátit třeba přes našeho robota, nebo dle kontaktů.

Proplat.to - Dodavatel

Dodavatel

Co je potřeba udělat pro aktivaci úhrady faktur v EUR?

 • Přečtěte si aktualizované smluvní podmínky proplat.to. Pokud jste to ještě neudělali, podepište novou smluvní dokumentaci pomocí autorizační funkce – zasláním autorizační SMS. Po podpisu bude nová dokumentace uložena ve vašem profilu.
 • Následně je nezbytné se z vašeho účtu odhlásit a znovu přihlásit, aby vám byly k dispozici nové a aktualizované funkce.
 • Zašlete nám emailem váš požadavek na info@proplat.to, bude Vám umožněna aktualizace bankovního účtu EUR ve vašem profilu dodavatele.
 • Poté si v profilu vyplňte číslo vašeho účtu v EUR ve formátu IBAN a dále uložte výpis nebo potvrzení vlastnictví účtu v části DOKLADY. A stiskněte tlačítko Uložit.
 • Nyní můžete žádat o spuštění aukcí vašich faktur v EUR.

Platby v měně EUR budou aktuálně umožněny mezi českými podniky a podnikateli. V případě, že máte zájem profinancovat faktury s úhradou EUR vystavené slovenským odběratelům, prosím nejprve nás kontaktujte. I nadále platí nezbytnost vystavit fakturu pouze s IBAN číslem účtu Money Store s.r.o. v EUR- CZ0820100000002101923209 a doplnit vaše faktury o faktoringovou/cesní doložku, která u faktur v měně EUR zní:

 

Dodavatel neodvolatelně oznamuje odběrateli, že pohledávku včetně příslušenství, vyplývající z této faktury postoupil obchodní společnosti Money store, s.r.o., IČO:27380050; Korunní 810/104, Vinohrady (Praha 10), 10100 Praha. Platbu je proto nutné poukázat výhradně na účet Money store, s.r.o. číslo účtu CZ0820100000002101923209 vedeného u FIO Banka, a.s. Dluh odběratele vyplývající z této faktury zaniká pouze jeho splněním společnosti Money store, s.r.o.

 

V rámci registrace dodavatele budete potřebovat doklady odpovědné osoby a splnit základní požadavky:

 • Subjekt s dobou od registrace déle jak 24 měsíců
 • Společnost není v insolvenci, exekuci a podobné formy omezení činnosti
 • Osobní doklady jednatele nebo vlastníka společnosti/OSVČ ( online uzavření smlouvy)
 • Výpis z bankovního účtu ze kterého je patrný vlastník účtu, nebo potvrzení o vlastnictví účtu.
 • Bankovní účet evidovaný na společnost/OSVČ využívaný pro podnikatelskou činnost. V případě, že subjekt je evidovaným plátcem DPH, pak musí být tento bankovní účet registrován v Registru pro platbu DPH.

V případě, že je dodavatel registrován jako plátce DPH, musí být bankovní účet pro službu proplat.to rovněž evidován v Registru DPH a tedy umožňující on-line zjišťování spolehlivosti plátce DPH a registrovaných bankovních účtů plátců DPH. V případě, že jste plátce DPH a nemáte zatím účet evidovaný, registrace je jednoduchá a možná online na Daňovém Portále – sekce Registrace – Oznámení o změně registračních údajů.

Proplat.to dokáže financovat jednotlivé faktury, bez jakýchkoli omezení a závazků. Neplatíte žádné skryté poplatky. Neúčtujeme si žádný poplatek za vedení účtu ani rezervační poplatek z nečerpaného úvěrového rámce. Veškeré náklady na profinancování faktury znáte předem. Uzavíráte pouze obecnou Rámcovou smlouvu o factoringových obchodech, která vás nezavazuje k využívání služeb Proplat.to.

Pro akceptaci podkladů a úspěšné financování Vaší faktury v Kč nebo EUR je nezbytné, aby vaše faktura byla upravena v souladu s požadavky systému proplat.to.

 • Faktura musí obsahovat výhradně číslo účtu Money Store s.r.o.

Faktura v Kč: 2201671627/2010

Faktura v EUR: IBAN účet – CZ0820100000002101923209

 • Faktura musí obsahovat text cesní doložky – samostatně pro Kč a EUR. – detail ZDE
 • Fakturu vždy zadávejte do systému aukcí proplat.to až po jejím doručení odběrateli.
 • Bez závazku objemu postoupených faktur a počtu odběratelů
 • Bez povinnosti postupovat všechny faktury za vybranými odběrateli
 • Bez poplatku za vedení účtu a jiných skrytých poplatků
 • Bez rezervačního poplatku z nečerpaného úvěrového rámce
 • Bez ročního závazku
 • S minimální investicí do začátků již od 1.000 Kč
 • Investiční automat (info)
 • atd.

Každá faktura a její obsah se v rámci přípravy aukce ověřuje – existence, správnost údajů, plnění. Stává se, že Váš odběratel nesplní podmínky kladené na ekonomickou situaci a stav plátce. Doporučujeme ověřit si, zda Váš odběratel již někdy v minulosti odmítnul spolupracovat, nebo aktuálně nevyhovuje podmínkám partnerů proplat.to.

Ověření Vašeho odběratele ZDE

Služba proplat.to využívá pro financování pohledávek několikastupňové hodnocení Vašich odběratelů. Jeho obsahem jsou interní kontrolní procesy, ověření faktury, jejího obsahu a další. Služba nabízí zákazníkům Spot faktoring, tedy financování jednotlivých transakcí a minimální obrat odběratele NENÍ u proplat.to nezbytnou součástí schvalování.

Ano. Odběratel je samozřejmě důležitým partnerem pro realizaci faktoringové transakce. Odběratel bude hradit původní fakturu, pouze na jiný, náš účet na základě smlouvy o postoupení pohledávky (faktoringová smlouva). Jedná se pouze o finanční převod, všechny ostatní závislosti (DPH a pod.) zůstávají platné z původní faktury. Pro ty společnosti, které se s pojmem faktoring setkávají poprvé, připravujeme detailnější popis. Součástí smlouvy je vzor dopisu, který dodavatel zasílá svému obchodnímu partnerovi, jeho editovatelná verze je ZDE.

proplat.to prezentuje na hlavní stránce aktuální průměrnou úrokovou sazbu jak z pohledu dodavatele (%), tak i z pohledu investora (% p.a.). Tyto dva údaje spolu úzce souvisí, ale vycházejí z rozdílné logiky dodavatele=příjemce financování a investora.

 

Dodavatel = Průměrný úrok financování v %

Úrok, tedy náklady financování jsou tvořeny společně několika investory a jejich hotovostí, kterou mají k dispozici. Průměrný úrok = dlouhodobý průměr nákladů spojených s financováním vaší faktury v % vyjadřuje skutečné náklady, které uhradíte jako dodavatel za profinancování své faktury, na základě posledních profinancovaných aukcí a to jak z pohledu jejich výše, tak i délky splatnosti. Modelový příklad výpočtu je k dispozici ZDE.

Při zadávání aukce a maximálního úroku v aukci je nezbytné nastavit úrok tak, aby byl při zahájení zajímavý pro investory. Nastavený úrok je přitom p.a. = roční, při splatnosti faktury 30 dní budou tedy skutečné náklady 1/12 této hodnoty a budou se dle vývoje aukce snižovat podle zájmu investorů.

Zvláště při zahájení spolupráce je vhodné, aby nový dodavatel nastavil úrokovou sazbu na prvních aukcích o několik procentních bodů výše než prezentuje proplat.to za předchozí období Průměrný úrok investice (vycházející z různých faktur i kategorií odběratele) a zajistil si atraktivní soutěž investorů.

NE. V rámci spot factoringu nepodepisujete roční závaznou smlouvu jako u tradičního factoringu. Proplat.to tudíž nemá vůči vám žádné dlouhodobé finanční pohledávky, jako jsou například pravidelné měsíční poplatky. Uzavírá se pouze rámcová smlouva, která uživatele nijak nezavazuje k využívání služeb. Proplat.to factoring je zkrátka účinný nástroj na zajištění finančních potřeb, za který platíte, pouze pokud peníze skutečně čerpáte.

 • Pro vystavovatele faktur s dlouhou splatností
 • Pro dodavatele, kde je doba splatnosti kritériem hodnocení
 • Pro firmy se sídlem v České republice
 • Splatnost faktur k proplacení v rozmezí 14 – 120 dnů
 • Pro faktury vystavené v českých korunách
 • Nelze zadávat faktury po splatnosti.

Služba proplat.to eviduje již existující a zadané odběratele pomocí jejich jednoznačného IČ. Na obrazovce zadávání aukce tedy při opakovaném použití odběratele stačí zadat jeho IČ a ostatní jeho údaje se automaticky doplní ze systému. Samozřejmě, jedná se o pomoc vám – dodavatelům, tedy pro realizaci vaší řádné aukce je nezbytné zadané údaje zkontrolovat.

Plně respektujeme váš obchodní vztah s odběratelem. Pokud odběratel nezaplatí fakturu včas, zašleme vám zprávu s upozorněním a požádáme vás, abyste jej vyzvali k úhradě. Proplat.to kontaktuje odběratele, až když nedojde k uhrazení faktury 30 dnů od očekávaného data splatnosti. Pokud není faktura uhrazena do 60 dnů po splatnosti, začne Proplat.to platbu vymáhat autoritativní cestou. Pokud se chcete vyhnout autoritativnímu vymáhání pohledávky po vašem odběrateli, máte možnost vrátit Proplat.to poskytnutou částku včetně úroků. V tom případě převedeme pohledávku z faktury zpět na vás a můžete vymáhat dlužnou částku vlastní cestou.

Odměna pro Proplat.to za administraci profinancování faktury v pevné výši 1% + DPH z poskytnuté částky plus vysoutěžený aukční úrok viz příklad ZDE.

Nemusíte dělat vůbec nic. Po přihlášení do svého klientského účtu můžete sledovat, jak se plní váš požadavek na proplacení faktury (na každou poptávku se může složit více nabídek). Jakmile je vaše poptávka plně uspokojena a vy přijmete výši úrokové sazby, zasíláme peníze na váš účet.

Vašemu odběrateli Proplat.to oznámí postoupení pohledávky vyplývající z proplacené faktury. Jakmile odběratel uhradí fakturu, Proplat.to vám pošle na účet doplatek faktury snížený o úrok za dobu od proplacení faktury do jejího uhrazení.

Údaje aktualizujete po přihlášení do svého uživatelského profilu. V pravém horním rohu proklikem přes vaše jméno a dále přes tlačítko PROFIL.

Každá faktura a její obsah se v rámci přípravy aukce ověřuje u Vašeho partnera, odběratele. Je tedy nezbytné, aby odběratel o vystavené faktuře věděl, aby obsah faktury a dodávka byla plátcem odsouhlasena. Občas se nám stává, že ve snaze urychlit finanční plnění je do našeho systému nahrána faktura, která je teprve ”na cestě”. Například tak, že dodací list potvrzuje skladník na místě, kdežto fakturu eviduje až účetní na centrále společnosti o den později až ji skladník donese na centrálu. Taková aukce je v rámci ověřování zrušena, protože nám účetní nepotvrdí nejen částku, ale ani existenci přijaté faktury. V případě, že plátcem je firma, kde dochází k rozdělení pravomocí, doporučujeme si ověřit termín, kdy se faktura dostane k účetnímu a fakturu zadat do služby PROPLAT.TO bezprostředně poté.

V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 370/2017 Sb. v aktuálním znění „Zákon o platebním styku“ musí společnost Money Store s.r.o. vést své vlastní účetnictví a finanční transakce samostatně, mimo účet používaný pro finanční operace našich klientů. Pro účely platebních služeb spot faktoringu je používán účet vedený v CZK u

Fio Banka, a.s.

Millennium Plaza, V Celnici 10; 117 21 Praha 1

Číslo účtu: 2201671627 / 2010

Variabilní symbol: číslo faktury

Specifický symbol: číslo rámcové smlouvy dodavatele

(vystavovatele faktury)

Uvedené údaje jsou odběrateli/plátci zaslány v oznámení o převzetí pohledávky/faktury. Faktura musí obsahovat výhradně výše uvedený účet k platbě. Současně s Variabilním a Specifickým symbolem musí faktura obsahovat text cesní doložky:

      Dodavatel neodvolatelně oznamuje odběrateli, že pohledávku včetně příslušenství, vyplývající z této faktury postoupil obchodní společnosti Money store, s.r.o., IČO:27380050;  Korunní 810/104, Vinohrady (Praha 10), 10100 Praha. Platbu je proto nutné poukázat výhradně na účet Money store, s.r.o. číslo účtu 2201671627/2010 vedeného u FIO Banka, a.s. Dluh odběratele vyplývající z této faktury zaniká pouze jeho splněním společnosti Money store, s.r.o.

 

 • Platnost licence poskytovatele platebních služeb lze ověřit v databázi ČNB.
 • Problematice platby DPH a evidence účtu Money store s.r.o. se věnuje článek na BLOGu.

Není to možné. Výměna rolí v rámci jedné registrace OSVČ nebo právnické osoby nelze. V případě, že se při vytváření profilu uživatele spletete a založíte si obrácenou roli, pak je nutné si vytvořit novou registraci na jiný email. Chybnou registraci s naší pomocí zrušíme.

Registrační mail se využívá jako identifikace uživatele a následně pro potvrzení smluvní dokumentace. V případě, že zadaný email obsahuje chybu, je nezbytné si vytvořit nový profil se správnou email identifikací. V případě, že tuto chybu zjistíte až po úplné registraci společnosti (a marně čekáte na potvrzení registrace a smluvní dokumentaci mailem), kontaktujte nás, pomůžeme Vám s opravou zápisu.

V rámci trvalého vývoje aplikace a doplňkových funkcí dochází pravidelně k aktualizaci aplikace. Platforma www.proplat.to nabízí uživatelům finanční transakce, proto zajištění pokynů investora nebo dodavatele věnujeme zvýšenou pozornost. WEB server je chráněn proti nejrůznějším útokům z Internetu. Proto se může stát, že některé části, které využívají pro svoji práci dočasné úložiště dat mohou být vzájemně ve verzích „nekompatibilní“. Důsledkem této nekompatibility nikdy nebude realizace neověřené transakce. Může ale dojít k tomu, že uživatel bude nestandardně z aplikace odhlášen a to i opakovaně. V takovém případě doporučujeme:

 • vynutit aktualizaci Cache – např. Ctrl + F5 (Firefox), nebo Shift + F5 (Chrome), atd.
 • promazat mezipaměť, případně i Cookies prohlížeče
 • ověřit funkci aplikace použitím jiného prohlížeče

Pokud se vám přesto nedaří aplikaci zprovoznit, obraťte se na nás s využitím Chatu nebo telefonicky a společně problém vyřešíme.

Proplat.to - Investor

Investor

Co je potřeba udělat pro aktivaci plateb v EUR?

 • Přečtěte si aktualizované smluvní podmínky proplat.to.
 • Pokud jste to ještě neudělali, podepište novou smluvní dokumentaci pomocí autorizační funkce – zasláním autorizační SMS. Po podpisu bude nová dokumentace uložena ve vašem profilu.
 • Následně je nezbytné se z vašeho účtu odhlásit a znovu přihlásit, aby vám byly k dispozici nové a aktualizované funkce.
 • Zašlete nám emailem váš požadavek na info@proplat.to, bude Vám umožněna aktualizace bankovního účtu EUR v profilu investora.
 • Poté si v profilu vyplňte číslo vašeho účtu v EUR ve formátu IBAN a dále uložte výpis nebo potvrzení vlastnictví účtu v části DOKLADY. A stiskněte tlačítko Uložit.
 • Nyní je možné si zaslat si prostředky na provozní účet proplat.to v EUR.
 • Typický formát vašeho bankovního příkazu bude:
  • Částka XXX EUR
  • IBAN: CZ0820100000002101923209 (!neposílejte EUR na číslo Kč účtu 2201671627/2010!)
  • Jméno příjemce: Money Store s.r.o.
  • Adresa příjemce: Korunní 810/104, Praha 10, Czech Republic (většinou nepovinné)
  • Účel platby: účet investora v EUR (většinou nepovinné)
  • Reference plátce, Identifikace a pod.: vaše ID uživatele (najdete v záložce MŮJ ÚČET)
  • Zpráva pro příjemce: vaše ID uživatele (najdete v záložce MŮJ ÚČET)

Pozn.: Forma zadání bankovního příkazu se může lišit podle vaší banky. Vaše ID uživatele doplňte do datového pole, které vaše banka předává jako informaci příjemci platby.

Pozn.2: Je možno registrovat i účet peněženky REVOLUT. Jako doklad je potřeba náhrát vypis v EUR. Postup ZDE a klikněte na Výpis, kde je uvedena vaše adresa, jméno a váš IBAN. Při platbě prosím nezapomeňte nahradit údaj Reference vašim ID uživatele proplat.to viz výše.

Pozn.3: V případě že posíláte platbu z účtu u Fio Banky, neužívejte „Převod uvnitř banky“ (neobsahuje zadání reference plátce), ale využijte variantu platby „Europlatba“. ID uživatele vkládejte  do pole „Reference plátce“.

Všechny subjekty, které nabízejí faktury k profinancování prostřednictvím naší platformy, jsou společnosti se sídlem v České republice. Podnikají v nejrůznějších oborech od služeb, technologií až po výrobu. Platformu mohou k financování využívat i start-upy. Všechny firmy, které žádají o vstup na platformu Proplat.to, musejí projít kontrolou, která se zaměřuje na hodnocení firmy a její platební morálky, kontrolu osob jednajících za firmu a kontrolu v oblasti boje proti podvodům. Výsledkem je úvěrová hodnotící zpráva (rating), která je k dispozici všem investorům a slouží jako podklad pro jejich investiční rozhodnutí.

Odběratelé, kteří budou faktury hradit jsou zavedené společnosti, se sídlem v České republice. Musí projít náročnou kreditní kontrolou a kontrolou proti podvodům. Výsledkem kontrol je úvěrová hodnotící zpráva (rating), která je k dispozici všem investorům a slouží jako podklad pro jejich investiční rozhodnutí.

Po úspěšné realizaci aukce je Money Store s.r.o. již faktorem, vlastníkem pohledávky. Do faktur musí dodavatelé povinně dávat tzv. cesní doložku, kterou se vlastnictví pohledávky převádí „na jisto“ na nás. Odběratelé, plátci faktury tedy nemohou realizovat zápočty jejich případné nové pohledávky za původním dodavatelem proti plnění za Money Store s.r.o.

 • Výše investice v rámci jedné aukce je 1.000 Kč a více. Je tedy možné nabídnout jakoukoliv částku nad 1.000 Kč, která bude  nižší, nebo rovna celkové požadované částce v aukci.
 • Pokud do pokrytí 100% částky v aukci zbývá hodnota nižší než 1.000 Kč, je i tak nezbytné nabídnout 1.000 Kč.
 • Pokud chcete investovat celou částku do aukce, jejíž výše není násobkem 1.000 Kč, musíte zadat přesnou výši.

Proplat.to umožňuje investorům kontrolovat parametry svých investic pomocí investičního automatu, který automaticky podává za investora nabídky podle cílené návratnosti, splatnosti faktur, limitů expozice portfolia a dalších parametrů. Automat nabízí základní a pokročilé možnosti nastavení v závislosti na tom, jakou míru kontroly investor požadujete. Možnosti nastavení investičního automatu jsou průběžně rozšiřovány – např. ZDE. Nastavení automatu můžete kdykoliv změnit.

Na www.proplat.to se používá tzv. Obchodní metodika – 30/360 dnů. Zápis výpočtu: (částka*úrok%)/360*počet_dnů. Tato metoda je jednoduchá a transparentní pro automatizované ale i ruční zpracování a výpočet. Více ZDE

 

ANO. Investorské aukce proplat.to jsou aukce s pevnou dobou trvání 72 hodin. Pokud je v průběhu této doby požadovaná částka zcela proinvestovaná, investoři mají stále možnost nabídnout lepší podmínky na část, nebo dokonce na celou investici. Přihlášení investoři mají k dispozici aktuální stav příhozů a tak se mohou svobodně rozhodnout o podmínkách vlastní investice. Dobu trvání aukce 72 hodin může v případě 100% naplnění požadavku předčasně ukončit Dodavatel tím, že akceptuje nabídku ve stavu, v jakém se právě nachází.

Údaje jsou uvedeny ve Vaší smlouvě. Klientský bankovní účet je vedený u

Fio Banka, a.s.; Millennium Plaza, V Celnici 10; 117 21 Praha 1

Číslo účtu 2201671627 / 2010

variabilní symbol: ID investora/uživatele

Pozn: V rámci platné smluvní dokumentace je nezbytné zasílat finanční prostředky výhradně z účtu registrovaného v profilu uživatele, v rámci online podpisu smluvní dokumentace pak minimálně 1,-Kč. V případě, kdy nebude možné zasílací účet ztotožnit s profilem investora, budou finanční prostředky zaslány zpět na odesílací účet.

Za obstarání investice neplatí investor Proplat.to žádnou odměnu.

Po převedení finančních prostředků na náš účet u Fio Banka, a.s. jsou díky našemu napojení na API rozhraní finanční prostředky k dispozici okamžitě, v minutách. V případě, že využíváte služeb jiné banky, jsou nyní díky projektům „okamžité platby“ peníze k dispozici dle konkrétní banky i častěji během dne, maximálně do 2 dnů v závislosti na bance a pracovním dni. Více je problematika popsána ZDE.

Ano. Proplat.to vede peníze klientů na chráněném klientském bankovním účtu, odděleně od svých vlastních finančních prostředků na účtu podléhajícím dohledu České národní banky. Povinnosti administrátora se řídí vnitřním předpisem, který je součástí jeho registrace platební instituce malého rozsahu u České národní banky.

Záznam u ČNB si můžete zkontrolovat ZDE.

Proplat.to má procesy na ověřování, zda nedochází k podvodnému jednání. Prověřuje všechny prodávající a provádí skóring úvěrů v rámci specializovaného lustračního procesu. Ověřuje totožnost jednatelů společnosti a faktury se před jejich prodejem ověřují přímo u odběratele. Účelem ověření je zjistit, zda odběratel prodávajícího podniku fakturu schválil, zda bude uhrazena v plné výši v souladu se stanovenými podmínkami, a zda bude uhrazena přímo na klientský bankovní účet u Proplat.to. Transakce je spuštěna a prostředky vyplaceny až poté, co jsou faktura i všechny ostatní údaje ověřeny.

Investice do jakéhokoliv investičního produktu znamená pro váš kapitál riziko. To platí i o investici do faktur prostřednictvím Proplat.to. Nejlepším způsobem, jak riziko snížit, je vybudovat si rozmanité portfolio více faktur od více dodavatelů před splatností. S tím vám pomůže náš investiční automat.

Odběratelé hradí faktury často mnoho dní po splatnosti aniž by to signalizovalo ekonomické problémy. Konkrétní zpoždění platby se velmi liší podle odvětví. Výjimkou není 20 dní i více. Skutečná splatnost je často posunuta proti dokladům kvůli jejich fyzickému předání odběrateli. Money Store aktivně komunikuje s odběratelem po celou dobu trvání vztahu, do stavu „Vymáhání“ přechází pohledávka 60 dnů po splatnosti a do tohoto okamžiku je vaše investice stále úročena. více např. ZDE

Ano, každou klientskou transakci ověřujete potvrzovacím SMS kódem, který se zasílá na Váš registrovaný kontaktní mobilní telefon.

Služba proplat.to postupně zpracovává došlé nabídky financování v ONLINE režimu. Každá zafixovaná změna poměrů financování u aukce je zúčastněným investorům oznamována emailem podle jejich nastavení v PROFILU. Po otevření nové aukce, která splní podmínky investičního automatu tedy proplat.to zašle informaci o úspěšné/neúspěšné investici. Následně, po každém příhozu konkurenčního investora až do ukončení aukce. Investor má možnost si upravit mailovou komunikaci změnou nastavení ve svém profilu v kombinaci s nastavením investičního automatu a investorským profilem.

Další možností je samozřejmě ponechání veškeré emailové komunikace plně funkční a její následné třídění například výběrem odesilatele a přesunem příchozích mailů do samostatného mailového adresáře.

Údaje aktualizujete po přihlášení do svého uživatelského profilu. V pravém horním rohu proklikem přes vaše jméno a dále přes tlačítko PROFIL.

Ve spolupráci se společností CRIF – Czech Credit Bureau je dle identifikačních údajů na faktuře vyhodnocena kategorie plátců v souvislosti s jejich aktuálními i historickými aktivitami.

Detailní CRIF report je k dispozici investorům u každého partnera, základní vyhodnocení je následující:

Kriteria CRIBIS 10/2019

Zajímavým výstupem pilotního provozu služby proplat.to bylo specifické využívání filtrů našimi investory. Filtr si pamatuje své nastavení podle konkrétního zařízení. Můžete tedy na počítači analyzovat úspěšné nabídky (filtr=“Úspěšná“) a následně na mobilu operativně ověřovat běžící aukce (filtr=“Běžící aukce“). Služba proplat.to si pamatuje rozdílné nastavení filtrů na každém zařízení (PC, mobil, tablet, další PC…) samostatně.

Naprostá většina dodavatelů na vystavované faktuře vyplní datum pořízení, splatnost, účinnost DPH. Často si pak odběratelé vymíní splatnost přijatých faktur „od doručení“, nikoliv od vystavení. Doklad tedy obsahuje datum splatnosti 12. v měsíci. Smluvní realita bude spíše 15. možná 17. podle velikosti organizace plátce. A po této době tedy běží z pohledu plátce dny „po splatnosti“. S pohledu investora jsou to dny, které jsou stále úročené. Více ZDE

Samotný právní a finanční rámec daňových povinností investorů na proplat.to vychází z uzavřené Komisionářské smlouvy. Pro stanovení výše celkových příjmů má investor na www.proplat.to v záložce „Můj účet“ k dispozici přehledy, které mu umožní přípravu podkladů pro výpočet jeho daňové povinnosti. Detailní postup naleznete v článků Daň z příjmu u investorů a také Daň z příjmu u investorů, část II.

proplat.to prezentuje na hlavní stránce aktuální průměrnou úrokovou sazbu jak z pohledu dodavatele (%), tak i z pohledu investora (% p.a.). Tyto dva údaje spolu úzce souvisí, ale vycházejí z rozdílné logiky dodavatele a investora.

 

Investor = Průměrný úrok investice v % p.a.

Podílníci na jednotlivých úhradách faktur získávají úroky z těchto „úvěrů“ dle skutečného počtu dní, po které je daná faktura financována, případně do „Vymáhání“. Jakmile je faktura uhrazena odběratelem, finanční prostředky se okamžitě vrací na účet investora a tam jsou ihned k dispozici na další investování. Celková výše úroků na hlavní stránce je reprezentována průměrem hodnot % p.a. z aktuálních úspěšně profinancovaných aukcí. Z této hodnoty lze tedy usuzovat na aktuální stav finančních rezerv, ale i ochoty „skupiny investorů“ pracovat s úrokovými sazbami a jsou připraveni investovat.

V rámci trvalého vývoje aplikace a doplňkových funkcí dochází pravidelně k aktualizaci aplikace. Platforma www.proplat.to nabízí uživatelům finanční transakce, proto zajištění pokynů investora nebo dodavatele věnujeme zvýšenou pozornost. WEB server je chráněn proti nejrůznějším útokům z Internetu. Proto se může stát, že některé části, které využívají pro svoji práci dočasné úložiště dat mohou být vzájemně ve verzích „nekompatibilní“. Důsledkem této nekompatibility nikdy nebude realizace neověřené transakce. Může ale dojít k tomu, že uživatel bude nestandardně z aplikace odhlášen a to i opakovaně. V takovém případě doporučujeme:

 • vynutit aktualizaci Cache – např. Ctrl + F5 (Firefox), nebo Shift + F5 (Chrome), atd.
 • promazat mezipaměť, případně i Cookies prohlížeče
 • ověřit funkci aplikace použitím jiného prohlížeče

Pokud se vám přesto nedaří aplikaci zprovoznit, obraťte se na nás s využitím Chatu nebo telefonicky a společně problém vyřešíme.