Časté dotazy

Proplat.to - Dodavatel

Dodavatel

Proč je Proplat.to lepší než tradiční factoring?

Proplat.to dokáže financovat jednotlivé faktury, bez jakýchkoli omezení a závazků. Neplatíte žádné skryté poplatky. Neúčtujeme si žádný poplatek za vedení účtu ani rezervační poplatek z nečerpaného úvěrového rámce. Veškeré náklady na profinancování faktury znáte předem. Uzavíráte pouze obecnou Rámcovou smlouvu o factoringových obchodech, která vás nezavazuje k využívání služeb Proplat.to.

Výhody Proplat.to factoringu v kostce

  • Bez závazku objemu postoupených faktur a počtu odběratelů
  • Bez povinnosti postupovat všechny faktury za vybranými odběrateli
  • Bez poplatku za vedení účtu a jiných skrytých poplatků
  • Bez rezervačního poplatku z nečerpaného úvěrového rámce
  • Bez ročního závazku

Podepisuje se závazná smlouva?

NE. V rámci spot factoringu nepodepisujete roční závaznou smlouvu jako u tradičního factoringu. Proplat.to tudíž nemá vůči vám žádné dlouhodobé finanční pohledávky, jako jsou například pravidelné měsíční poplatky. Uzavírá se pouze rámcová smlouva, která uživatele nijak nezavazuje k využívání služeb. Proplat.to factoring je zkrátka účinný nástroj na zajištění finančních potřeb, za který platíte, pouze pokud peníze skutečně čerpáte.

Pro koho je Proplat.to určeno?

  • Pro firmy se sídlem v České republice
  • Splatnost faktur k proplacení v rozmezí 14 – 120 dnů
  • Pro faktury vystavené v českých korunách
  • Nelze zadávat faktury po splatnosti

Co když odběratel nezaplatí včas?

Plně respektujeme váš obchodní vztah s odběratelem. Pokud odběratel nezaplatí fakturu včas, zašleme vám zprávu s upozorněním a požádáme vás, abyste jej vyzvali k úhradě. Proplat.to kontaktuje odběratele, až když nedojde k uhrazení faktury 30 dnů od očekávaného data splatnosti. Pokud není faktura uhrazena do 60 dnů po splatnosti, začne Proplat.to platbu vymáhat autoritativní cestou. Pokud se chcete vyhnout autoritativnímu vymáhání pohledávky po vašem odběrateli, máte možnost vrátit Proplat.to poskytnutou částku včetně úroků. V tom případě převedeme pohledávku z faktury zpět na vás a můžete vymáhat dlužnou částku vlastní cestou.

Co mě to bude stát?

Odměna pro Proplat.to za administraci profinancování faktury v pevné výši 0,9% z poskytnuté částky.

Co dělat s nabídkou?

Nemusíte dělat vůbec nic. Po přihlášení do svého klientského účtu můžete sledovat, jak se plní váš požadavek na proplacení faktury (na každou poptávku se může složit více nabídek). Jakmile je vaše poptávka plně uspokojena a vy přijmete výši úrokové sazby, zasíláme peníze na váš účet.

Faktura je proplacena!

Vašemu odběrateli Proplat.to oznámí postoupení pohledávky vyplývající z proplacené faktury. Jakmile odběratel uhradí fakturu, Proplat.to vám pošle na účet doplatek faktury snížený o úrok za dobu od proplacení faktury do jejího uhrazení.

Jak aktualizovat údaje ve svém profilu?

Údaje aktualizujete po přihlášení do svého uživatelského profilu. V pravém horním rohu proklikem přes vaše jméno a dále přes tlačítko PROFIL.

Kdy je vhodné nahrát fakturu do PROPLAT.TO?

Každá faktura a její obsah se v rámci přípravy aukce ověřuje u Vašeho partnera, odběratele. Je tedy nezbytné, aby odběratel o vystavené faktuře věděl, aby obsah faktury a dodávka byla plátcem odsouhlasena. Občas se nám stává, že ve snaze urychlit finanční plnění je do našeho systému nahrána faktura, která je teprve ”na cestě”. Například tak, že dodací list potvrzuje skladník na místě, kdežto fakturu eviduje až účetní na centrále společnosti o den později až ji skladník donese na centrálu. Taková aukce je v rámci ověřování zrušena, protože nám účetní nepotvrdí nejen částku, ale ani existenci přijaté faktury. V případě, že plátcem je firma, kde dochází k rozdělení pravomocí, doporučujeme si ověřit termín, kdy se faktura dostane k účetnímu a fakturu zadat do služby PROPLAT.TO bezprostředně poté.

Proplat.to - Investor

Investor

Kdo nabízí faktury k profinancování?

Všechny subjekty, které nabízejí faktury k profinancování prostřednictvím naší platformy, jsou společnosti se sídlem v České republice. Podnikají v nejrůznějších oborech od služeb, technologií až po výrobu. Platformu mohou k financování využívat i start-upy. Všechny firmy, které žádají o vstup na platformu Proplat.to, musejí projít kontrolou, která se zaměřuje na hodnocení firmy a její platební morálky, kontrolu osob jednajících za firmu a kontrolu v oblasti boje proti podvodům. Výsledkem je úvěrová hodnotící zpráva (rating), která je k dispozici všem investorům a slouží jako podklad pro jejich investiční rozhodnutí.

Kdo platí faktury?

Odběratelé, kteří budou faktury hradit jsou zavedené společnosti, se sídlem v České republice. Musí projít náročnou kreditní kontrolou a kontrolou proti podvodům. Výsledkem kontrol je úvěrová hodnotící zpráva (rating), která je k dispozici všem investorům a slouží jako podklad pro jejich investiční rozhodnutí.

Je k dispozici investiční automat?

Proplat.to umožňuje investorům kontrolovat parametry svých investic pomocí investičního automatu, který automaticky podává za investora nabídky podle cílené návratnosti, splatnosti faktur, limitů expozice portfolia a dalších parametrů. Automat nabízí základní a pokročilé možnosti nastavení v závislosti na tom, jakou míru kontroly investor požadujete. Nastavení automatu můžete kdykoliv změnit.

Jaké jsou náklady?

Za obstarání investice neplatí investor Proplat.to žádnou odměnu.

Jsou mé peníze chráněny?

Ano. Proplat.to vede peníze klientů na chráněném klientském bankovním účtu, odděleně od svých vlastních finančních prostředků na účtu podléhajícím dohledu České národní banky. Povinnosti administrátora se řídí vnitřním předpisem, který je součástí jeho Registrace platební instituce malého rozsahu u České národní banky.

Jak Proplat.to zajistí, že faktury do kterých investuji nejsou podvodné?

Proplat.to má procesy na ověřování, zda nedochází k podvodnému jednání. Prověřuje všechny prodávající a provádí skóring úvěrů v rámci specializovaného lustračního procesu. Ověřuje totožnost jednatelů společnosti a faktury se před jejich prodejem ověřují přímo u odběratele. Účelem ověření je zjistit, zda odběratel prodávajícího podniku fakturu schválil, zda bude uhrazena v plné výši v souladu se stanovenými podmínkami, a zda bude uhrazena přímo na klientský bankovní účet u Proplat.to. Transakce je spuštěna a prostředky vyplaceny až poté, co jsou faktura i všechny ostatní údaje ověřeny.

Jaká jsou rizika?

Investice do jakéhokoliv investičního produktu znamená pro váš kapitál riziko. To platí i o investici do faktur prostřednictvím Proplat.to. Nejlepším způsobem, jak riziko snížit, je vybudovat si rozmanité portfolio více faktur od více dodavatelů před splatností. S tím vám pomůže náš investiční automat.

Používá Proplat.to potvrzovací kód?

Ano, každou klientskou transakci ověřujete potvrzovacím SMS kódem, který se zasílá na Váš registrovaný kontaktní mobilní telefon.

Jak aktualizovat údaje ve svém profilu?

Údaje aktualizujete po přihlášení do svého uživatelského profilu. V pravém horním rohu proklikem přes vaše jméno a dále přes tlačítko PROFIL.